Hoe gaat uw organisatie om met privacy ?

Uw partner voor privacywetgeving en informatiebeveiliging

Data protection & Informatiebeveiliging

Buro Dappr legt voor u vast hoe data veilig verwerkt kunnen worden op het gebeid van privacy en cyberveiligheid en gaat samen met u aan de slag om uw medewerkers informatieveilig te laten werken met (persoons)gegevens.

Privacy

Voldoen aan de AVG betekent dat uw bedrijf in control is over alle processen en daardoor eenvoudig kan aantonen aan klanten, personeel en toezichthouder dat er veilig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Onze diensten

Consultancy; onze kennis en brede ervaring op het gebied van InformatieBeveiliging & Privacy (IB&P) gebruiken de dames van Dappr om uw organisatie te helpen met privacyvraagstukken en op het gebied van cyberveiligheid; o.a. beleid en procedures voor AVG-compliance, Informatiebeveiliging. We worden ook ingezet als (interim) DPO/FG of Privacy Officer bij overheid, zorgorganisaties en MKB.

Projectmanagement; plannen, managen, monitoren en beheersen van IB&P- projecten, zoals implementatie ISMS en register van verwerkingen, Awareness trainingen Privacy en Informatieveiligheid, projectleiding certificeringstraject ISO 27001 en NEN 7510.

IB-audit; wij voeren interne ISO 27001/2 en NEN 7510 audits voor uw organisatie uit en zijn door onze partner Qualicor Europe gecertifieerd externe auditor NEN 7510 voor de zorg in Nederland en België.

Een pakket op maat

Samen stellen we vast welke onderdelen van de privacywetgeving of informatiebeveiliging prioriteit hebben. We reviewen de documenten die er al zijn en (her)schrijven beleid en procedures. Niet alleen omdat de wet dat voorschrijft, maar ook zodat uw bedrijf in control is; weten welke bedrijfsprocessen er zijn, welke applicaties door wie gebruikt worden met welke rechten, wat dat voor risico’s met zich meebrengt en welke beveiligingsmaatregelen er genomen zijn om zo veilig mogelijk data te verwerken?

Ook geeft Buro Dappr Awareness Trainingen Privacy en Informatieveiligheid aan uw medewerkers, zodat zij bewust met persoonsgegevens omgaan, het beleid juist implementeren, risico’s en gevolgen kunnen inschatten en op de hoogte zijn van de rechten van betrokkenen. De mens is immers het grootste risico op incidenten. Als werkgever is het niet alleen verplicht om personeel te trainen, maar 

expertise Buro Dappr diensten

Privacy Awareness Training

Uw personeel trainen we op het gebied van dataprotectie en privacy; dit doen we door middel van een pragmatische en efficiënte Privacy Awareness Training. Deze trainingen geven we op uw locatie, in een kleine groep (tot 20 medewerkers). Ze zijn interactief zodat uw medewerkers praktijkvragen kunnen stellen en zich bewust worden van de risico’s van het niet veilig of onnodig verwerken van (persoons)gegevens. 

 

Projectmanagement Informatiebeveiliging
ISO 27001 & NEN 7510

Bij de voorbereiding van een certificeringstraject InformatieBeveiliging helpen de Dappr’e dames dit zo efficiënt mogelijk aan te pakken door organisatiebreed uw medewerkers te betrekken om alle informatie te verzamelen voor het ISMS en om aan te kunnen tonen dat de beheersmaatregelen daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast. 

Als onafhankelijke IB-auditor kunnen we ook helpen bij uw interne IB-audit en verzorgen we in samenwerking met partners externe IB-audits.

AVG Compliance

Volgens de privacywet heeft uw organisatie een verantwoordingsplicht; u moet kunnen aantonen dat u de privacy van uw medewerkers, klanten, leveranciers, bezoekers, etc. serieus neemt. Bescherm de data van de mensen die u vertrouwen.
Wij brengen al uw verwerkingen (bedrijfsprocessen) in kaart met het doel, wettelijke grondslag, bewaartermijn, opslaglocatie en beveiligingsmaatregelen. Zo heeft u meteen de risico’s in kaart gebracht. U kiest zelf voor de voordelige Buro Dappr-tool of voor een andere applicatie om dit aan te tonen.

Over Buro Dappr

Elle en Anne Marie zijn uw Privacy Professionals die uw organisatie onder de loep nemen wat betreft Data Protection & Privacy; Dappr. Om een volledig beeld te krijgen, leren we uw organisatie beter kennen om te zien hoe uw medewerkers in de praktijk omgaan met Data Protection en Privacy. 

Waarom kiest u voor Buro Dappr? 

Omdat de materie juridisch jargon omvat met gecompliceerde wetgeving, vertaalt Buro Dappr dit voor uw medewerkers naar duidelijk en begrijpbaar beleid en procedures, kijkt naar de risico’s en biedt hulp bij de praktische uitvoering.We werken als een team; een medewerker van Buro Dappr maakt beleid en implementeert dit voor uw organisatie, waarbij we afwisselen met een controlerende functie. 

Onze samenwerkingspartners: 

Contact met Buro Dappr

Telefoon

0619611706

E-mail

info@burodappr.com