Hoe gaat uw bedrijf om met privacy?

Uw partner op het gebied van omgang met persoonsgegevens en AVG wet- en regelgeving.

Data protection

Buro Dappr gaat samen met u aan de slag om aan te kunnen tonen dat u op een veilige manier persoonsgegevens verwerkt.

Privacy

Gaat u rechtmatig, integer en vertrouwelijk met persoonsgegevens om? Wij leggen het voor u vast.

Onze AVG-diensten

De privacywet verwacht van alle organisaties dat ze stappen ondernemen omtrent de AVG; data protection en privacy. Uw organisatie heeft een verantwoordingsplicht voor het regelen, uitzoeken en vastleggen van hoe ze met persoonsgegevens omgaan (verwerkingen) en welke maatregelen er zijn genomen om datalek-risico’s te voorkomen. De boetes voor het niet naleven van de privacyregels kunnen oplopen tot 2-4% van uw bruto wereldwijde jaaromzet!

Buro Dappr geeft advies wat betreft alle AVG wetten en plichten waarmee uw organisatie te maken heeft, zoals het maken of controleren van het register van verwerkingen, maken van een privacybeleid, beveiligingsmaatregelen, rechten van betrokkenen en een privacyverklaring opstellen.

Een pakket op maat

Samen bekijken we welk Privacy Compliance pakket het beste past en starten we met een van de negen Dappr-blokken om uiteindelijk aan te kunnen tonen dat de organisatie AVG compliant is. Niet alleen omdat de wet dat voorschrijft, maar ook om imagoschade te voorkomen, bedrijfsprocessen inzichtelijk te maken en een betrouwbare partner te zijn voor uw klanten, medewerkers en andere betrokkenen.

Ook geeft Buro Dappr Privacy Awareness trainingen aan uw medewerkers, zodat zij bewust met persoonsgegevens omgaan, het beleid juist implementeren, risico’s en gevolgen kunnen inschatten en op de hoogte zijn van de rechten van betrokkenen. Medewerkers zijn immers uw grootste risico op datalekken.

Ontdek ons dienstenpakket

Privacy Awareness

De eerste stap om als organisatie AVG compliant te worden. Buro Dappr formuleert de basis; het privacybeleid. Hierna volgt er vanuit de privacywet de verplichting om uw personeel te trainen op het gebied van dataprotectie en privacy; dit doen we door middel van een efficiënte privacy awareness training. We creëren bewustwording over de mogelijke gevolgen van een ogenschijnlijke kleine fout van uw medewerker.

Proceeding AVG Compliance

De AP verwacht dat elk bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt een register van verwerkingen te kunnen tonen. Op al die verwerkingen is de Europese AVG van kracht (GDPR), maar ook alle rechtsstatelijke wetten. Per verwerking wil de AP de wettelijke grondslag zien in het register met daarbij welke categorie persoonsgegevens, welke categorieën afdelingen en functies inzicht hebben, de bewaartermijn, etc. Buro Dappr levert een compleet Register van Verwerkingen inclusief het Privacy Awareness pakket

AVG Compliant

De privacy wet schrijft voor dat u als organisatie een verantwoordingsplicht heeft. U moet dus kunnen aantonen aan de AP dat u aan alle 99 wetsartikelen voldoet. Buro Dappr maakt uw organisatie compliant. Dit om aan te kunnen tonen aan de AP, maar ook belangrijk om uw klanten, bezoekers en personeel te laten weten dat u waarde hecht aan hun privacy. Wij brengen al uw verwerkingen in kaart. Een standaard document kan dan ook nooit volledig zijn; wij nemen de tijd om specifiek úw organisatie compliant te maken. Dit pakket omvat de Privacy Awareness, Proceeding AVG Compliance en AVG Compliant

Over Buro Dappr

Elle en Anne Marie zijn uw Privacy Professionals die vanuit het Business Center uw organisatie onder de loep nemen wat betreft Data Protection & Privacy; Dappr. Om een volledig beeld te krijgen, zullen we waarschijnlijk uw organisatie bezoeken om te zien hoe uw medewerkers omgaan op de werkvloer met Data Protection en Privacy. Dit alles om de kans op een datalek, imagoschade en een boete zoveel mogelijk te beperken. Dus niet alleen al het werk (tijd/geld) om een datalek te herstellen door uw medewerkers en externe it-specialisten, klantverlies en reputatieschade en de financiële gevolgen (de boete van de Autoriteit Persoonsgegevens).

Wat maakt Buro Dappr nu anders? We werken als team; waar één medewerker van Buro Dappr het beleid maakt en implementeert voor uw organisatie, heeft een andere Buro Dappr medewerker een controlerende functie; zoals een Privacy Officer (PO) en een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Hoewel de materie misschien moeilijk juridisch jargon omvat Buro Dappr vertaalt dit voor uw medewerkers naar duidelijk, begrijpbaar en transparant beleid.

Contact met Buro Dappr

Telefoon

0619611706

E-mail

info@burodappr.com