Hoe gaat uw organisatie om met privacy ?

Uw partner voor privacy-wetgeving en informatiebeveiliging

Data protection & Informatiebeveiliging

Buro Dappr gaat samen met u aan de slag om uw medewerkers informatieveilig te laten werken met (persoons)gegevens en legt voor u vast hoe data veilig verwerkt kunnen worden.

Privacy

Voldoen aan de AVG betekent dat uw bedrijf in control is over alle processen en daardoor eenvoudig kan aantonen aan klanten, personeel en toezichthouders dat er veilig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Onze diensten

Consultancyonze kennis en ervaring inzetten op het gebied van IB&P opdrachten

Projectmanagement; plannen, managen, monitoren en beheersen van IB&P- projecten

 

 

 

Buro Dappr geeft advies wat betreft alle AVG wetten en plichten waarmee uw organisatie te maken heeft, zoals het maken of controleren van het register van verwerkingen, maken van een privacybeleid, beveiligingsmaatregelen, rechten van betrokkenen en een privacyverklaring opstellen. 

 

Een pakket op maat

Uw hulpvraag is Samen stellen we vast welke Privacy Compliance onderdelen prioriteit hebben. We reviewen de documenten die er al zijn starten we met een van de negen Dappr-blokken om uiteindelijk aan te kunnen tonen dat de organisatie AVG compliant is. Niet alleen omdat de wet dat voorschrijft, maar ook om imagoschade te voorkomen, bedrijfsprocessen inzichtelijk te maken en een betrouwbare partner te zijn voor uw klanten, medewerkers en andere betrokkenen.

Ook geeft Buro Dappr Privacy Awareness trainingen aan uw medewerkers, zodat zij bewust met persoonsgegevens omgaan, het beleid juist implementeren, risico’s en gevolgen kunnen inschatten en op de hoogte zijn van de rechten van betrokkenen. Medewerkers zijn immers uw grootste risico op datalekken.

expertise Buro Dappr diensten

Privacy Awareness Training

Uw personeel trainen we op het gebied van dataprotectie en privacy; dit doen we door middel van een pragmatische en efficiënte Privacy Awareness Training. Deze trainingen geven we op uw locatie, in een kleine groep (tot 20 medewerkers) en ze zijn interactief zodat uw medewerkers zich bewust worden van de risico’s van het niet veilig of onnodig verwerken van (persoons)gegevens. 

 

Projectmanagement Informatiebeveiliging
NEN 7510 / ISO 27001

Bij de voorbereiding van een certificeringstraject IB helpen de Dappr’e dames dit zo efficiënt mogelijk aan te pakken door organisatiebreed uw medewerkers te betrekken om alle informatie te verzamelen voor het ISMS en om aan te kunnen tonen dat de beheersmaatregelen daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast.

AVG Compliancy

De privacy wet schrijft voor dat u als organisatie een verantwoordingsplicht heeft. U moet dus kunnen aantonen aan de AP dat u aan alle 99 wetsartikelen voldoet. Buro Dappr maakt uw organisatie compliant. Dit om aan te kunnen tonen aan de AP, maar ook belangrijk om uw klanten, bezoekers en personeel te laten weten dat u waarde hecht aan hun privacy. Wij brengen al uw verwerkingen in kaart. Een standaard document kan dan ook nooit volledig zijn; wij nemen de tijd om specifiek úw organisatie compliant te maken. Dit pakket omvat de Privacy Awareness, Proceeding AVG Compliance en AVG Compliant

Over Buro Dappr

Elle en Anne Marie zijn uw Privacy Professionals die vanuit het Business Center uw organisatie onder de loep nemen wat betreft Data Protection & Privacy; Dappr. Om een volledig beeld te krijgen, zullen we waarschijnlijk uw organisatie bezoeken om te zien hoe uw medewerkers omgaan op de werkvloer met Data Protection en Privacy. Dit alles om de kans op een datalek, imagoschade en een boete zoveel mogelijk te beperken. Dus niet alleen al het werk (tijd/geld) om een datalek te herstellen door uw medewerkers en externe it-specialisten, klantverlies en reputatieschade en de financiële gevolgen (de boete van de Autoriteit Persoonsgegevens).

Wat maakt Buro Dappr nu anders? We werken als team; waar één medewerker van Buro Dappr het beleid maakt en implementeert voor uw organisatie, heeft een andere Buro Dappr medewerker een controlerende functie; zoals een Privacy Officer (PO) en een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Hoewel de materie misschien moeilijk juridisch jargon omvat Buro Dappr vertaalt dit voor uw medewerkers naar duidelijk, begrijpbaar en transparant beleid.

Contact met Buro Dappr

Telefoon

0619611706

E-mail

info@burodappr.com